تهران آموزش

تهران آموزش

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”857,856,858,859″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] وبسایت آموزشی تهران آموزش نام وبسایت: تهران آموزش آدرس وبسایت: tehranlearning.ir دست بندی: آموزشی تاریخ تحویل: ۵ شهریور ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۱ بار [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره پروژه” icon=”none” icon_size=”normal” […] (مشاهده)

شرکت تولیدی شیلنگ کرج ممتاز ۱

شرکت تولیدی شیلنگ کرج ممتاز ۱

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”847,849,850,851″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] وبسایت تولیدی شیلنگ کرج ممتاز یک نام وبسایت: تولیدی شیلنگ کرج ممتاز یک آدرس وبسایت: karajmomtazcompany.com دست بندی: تاریخ تحویل: ۵ شهریور ۱۳۹۵ تعداد بازدید:  [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره […] (مشاهده)

حلوا سرای گندم

حلوا سرای گندم

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”839,840,841,842″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] وبسایت حلوا سرای گندم نام وبسایت: سفارش آنلاین حلوا، حلوا سرای گندم آدرس وبسایت: halvapazi.com دست بندی: تاریخ تحویل:۱۰ شهریور ۱۳۹۵ تعداد بازدید: [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره پروژه” icon=”none” […] (مشاهده)

انواع طراحی سایت

انواع طراحی سایت بر اساس رابط کاربری وب UI و UX

ظاهر سایت یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که بازدیدکننده را به خود جذب می کند. اما سلیقه ی بازدیدکنندگان یکی نیست. یک سایت می تواند از نظر گروهی از بازدیدکنندگان بسیار خوب و حرفه ای به نظر رسد و از طرف دیگران بسیار بد و ابتدایی. طراح سایت خوب، وبسایت را با سلیقه ی […] (مشاهده)

دکتر ویدا شکیبا

وبسایت دکتر ویدا شکیبا

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”786,787,788″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] وبسایت دکتر ویدا شکیبا نام وبسایت: وبسایت شخصی دکتر ویدا شکیبا آدرس وبسایت: vidashakiba.com دست بندی: تاریخ تحویل: ۵ مرداد ۱۳۹۵ تعداد بازدید:  [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره […] (مشاهده)

فروشگاه اینترنتی زرین کارت

تخفیف اینترنتی زرین کارت

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”613,612,615,616″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] تخفیف اینترنتی زرین کارت نام وبسایت: زرین کارت آدرس وبسایت: zarrinkart.com دست بندی:  تاریخ تحویل: ۱۰ دی ۱۳۹۴ تعداد بازدید: [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره پروژه” icon=”none” icon_size=”normal” icon_custom_size=”26″ […] (مشاهده)

فروشگاه اینترنتی ایرانی کتاب

ایرانی کتاب

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”619,620,621,622″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] فروشگاه اینترنتی ایرانی کتاب‌ نام وبسایت: ایرانی کتاب‌ آدرس وبسایت: iraniketab.com دست بندی:  تاریخ تحویل: ۲۳ دی ۱۳۹۴ تعداد بازدید:  [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره پروژه” icon=”none” icon_size=”normal” icon_custom_size=”26″ […] (مشاهده)

آزمایش خاک

وب سایت آزمایش خاک

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”637,638,636,635″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] آزمایش خاک آنلاین نام وبسایت: آزمایش خاک آدرس وبسایت: azkhak.com دست بندی: خدمات آنلاین / شرکتی تاریخ تحویل: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ تعداد بازدید: [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره […] (مشاهده)

فرروشگاه اینترنتی جیبی لند

فروشگاه اینترنتی جیبی لند

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”625,627,628,629″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] ‌فروشگاه اینترنتی جیبی لند‌ نام وبسایت: جیبی لند آدرس وبسایت: jibiland.com دست بندی: تاریخ تحویل: ۷ بهمن ۱۳۹۴ تعداد بازدید:  [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره پروژه” icon=”none” icon_size=”normal” […] (مشاهده)

شرکت نو آواران سازه

شرکت نوآوران سازه

[mp_row] [mp_span col=”6″] [mp_grid_gallery ids=”603,604,605,606″ columns=”2″ size=”thumbnail” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false”] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_style_classes=”portfoliodetailes”] [mp_text mp_style_classes=”portfoliodetailes”] وبسایت شرکت نو آوران سازه نام وبسایت: نو آوران سازه آدرس وبسایت: noavaransazeh.com دست بندی: تاریخ تحویل: ۱۳ آذر ۱۳۹۴ تعداد بازدید:  [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-33-578cc98e1184d”] [mp_tabs padding=”20″ vertical=”false” rotate=”disable” mp_style_classes=”portfoliotab” mp_custom_style=”mpce-prvt-36-578db8a441da9″] [mp_tab id=”578db34405fd0″ title=”درباره پروژه” […] (مشاهده)