تهران آموزش

راه اندازی وب سایت آموزش تهران آموزش

شرکت توسعه تولید ملی، تومل با توجه به بررسی بازار و با هدف آموزش بازاریابی و مدیریت فروش و همچنین رشد و توسعه تجارت الکترونیک کشور در سال ۱۳۹۵ اقدام به راه اندازی وبسایت “تهران آموزش” با هدف آموزش روش های نوین بازاریابی، خارج سازی از رکود و همچنین روش ها و متد های روز […] (مشاهده)

تهران آموزش

تهران آموزش

(مشاهده)

حلوا سرای گندم

حلوا سرای گندم

(مشاهده)