راه اندازی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران


به افتخار اعلام میکنیم شرکت آریا پرداز با استفاده از سیستم لویالتی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران را راه اندازی کرد و از این پس تمام فارغ التحصیلان این دانشگاه دارای کارت مغناطیسی شخصی میباشند که به همراه این کارت میتوانند از خدمات ویژه این مرکز استفاده نمایند.

نمونه کارت دانشکده:

فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران