راه اندازی باشگاه مشتریان کلینیک فوق تخصصی تسنیم


احتراما به استخضار میرساند در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ باشگاه مشتریان و کارت های وفاداری مرکز تخصص و فوق تخصصی تسنیم چاپ و راه اندازی شد ودر اختیار آن مجموعه قرار گرفت

نمونه کارت طراحی شده توسط آریا پرداز

 

کارت مغناطیسی و عابری بانکی کلینیک تسنیم

کارت مغناطیسی و عابری بانکی کلینیک تسنیم