راه اندازی باشگاه مشتریان مرکز جراحی سعادت آباد


احتراما به استخضار میرساند در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ باشگاه مشتریان و کارت های وفاداری مرکز جراحی سعادت آباد چاپ و راه اندازی شد ودر اختیار آن مجموعه قرار گرفت

نمونه کارت طراحی شده توسط آریا پرداز

 

نرم افزار باشکاه مشتریان کلینیک سعادت آباد

نرم افزار باشکاه مشتریان کلینیک سعادت آباد