راه اندازی باشگاه مشتریان فروشگاه البسه آلتینای


احتراما به استحضار میرساند در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ تعداد ۲۰۰۰ عدد کارت باشگاه مشتریان برای پوشاک آلتینای مجددا چاپ گردید.

لازم به ذکر است این فروشگاه در سال گذشته اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان خود کرده بود که در سال جاری لایسنس پشتیبانی آن تمدید و کارت های جدیدی برای این مجموعه چاپ گردید.

نمونه کارت طراحی شده

کارت لویالتی فروشگاه آلتینای